Residencial Torre Melina I

Camí de Torre Melina. Barcelona
Arquitectura: Oscar Tusquets / Carles Díaz
Superfície: 5.675 M²
Promotor: Volumetric

Edifici de 36 habitatges i els seus aparcaments i serveis. Situat a un extrem del barri residencial de Les Corts. Singular a les formes circulars de les terrasses exteriors, protegides mitjançant un cos metàl·lic perforat que permet el pas de la llum i protegeix del sol de sud. Ocupa un xamfrà amb tres façanes, cosa que li dona major presencia.