TDA Arquitectura i Urbanismo és un estudi d'arquitectura fundat per Oscar Tusquets i Carles Diaz. Des de 1987, TDA compta amb un reconegut equip de professionals que s'ha renovat contínuament i que li ha permès abordar tot tipus d'encàrrecs d'arquitectura, urbanisme i disseny. Des dels seus inicis, l'equip TDA ha dut a terme nombrosos projectes emblemàtics, on la creativitat ha estat sempre acompanyada per una gestió impecable dels terminis i els costos. Cada projecte és únic i s' adequa a les necessitats concretes del programa i de l' entorn, buscant sempre la millor solució arquitectònica en cada cas. Com a norma, l'equip de TDA treballa juntament amb el client o el promotor, assessorant en tots els aspectes de l'encàrrec, acompanyant-lo fins al final i la posada en marxa de l'obra. La gestió i la qualitat dels projectes són el fil conductor que asseguren la continuïtat del despatx en cada etapa. TDA disposa d'un equip propi intern de control econòmic i gestió del projecte, i una xarxa d'especialistes col·laborant en els àmbits d'estructures, instal·lacions i construcció. Juntament amb l' àmplia experiència professional acumulada, l' equip humà permet assegurar la qualitat de l' arquitectura i el control del projecte en tots els seus aspectes. Des del 2021 TDA ha incorporat com a sòcia directiva l'arquitecta Elena Nedelcu, amb una àmplia experiència professional de més de 20 anys, havent treballat en diferents projectes singulars, tant a Espanya, com a França, la Xina i altres països d'Europa. En aquesta nova etapa, TDA reitera el compromís de sempre, solucions úniques i personalitzades que donen resposta a les necessitats dels seus clients.