Estacions de Ferrocarrils Manresa y l’Aldea

Arquitectura: Oscar Tusquets / Carles Díaz
Superfície: 12.842 M²
Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC

La resposta a l'encàrrec que es rep de FGC per a aquestes estacions de la xarxa de Ferrocarrils de Catalunya, es resol utilitzant un mòdul dissenyat per ser utilitzat en l'àmbit de les diferents parades que es proposen als punts d'espera de passatgers. Modulars, utilitzables a dues cares per la seva simetria i fàcilment ampliables per juxtaposició de la unitat bàsica, permet solucionar les diferents necessitats que presenta cada estació. La claraboia central i el perímetre rectangular, malgrat l'ondulació de la seva estructura, donen com a resposta un element racional i singular alhora.