Den Bosch-Arena

S-Hertogenbosch. Países Bajos
Arquitectura: Oscar Tusquets / Carles Díaz
Superfície: 23.750 M²
Promotor: T+T

Complex urbanístic de comerços, habitatges i oficines al costat del nucli històric de la ciutat. La planta circular i asimètrica, amb majors alçades al nord i menys nombre de plantes al sud, permet un millor assolellament de l'espai central. L'accés al recinte comercial es fa a través d'una obertura, realitzada a la intersecció amb la trama existent, que es relaciona directament amb la zona de vianants i més concorreguda de la ciutat.